top of page

Структурування бізнесу – примха часу чи необхідність?

Оновлено: 19 трав. 2023 р.

Далеко не завжди бізнес приділяє увагу процесам, які так чи інакше викликані умовами ведення сучасного бізнесу та взагалі вигляду сучасного підприємства. В певній мірі це викликано незнанням та нерозумінням власником або менеджментом компанії причин здійснення того чи іншого виду структурування, його необхідності та позитивних наслідків, викликаних вдало проведеним структуруванням бізнесу.


Залежно від виду структурування бізнесу останнє може нести в собі абсолютно різні цілі, такі як оптимізація витрат, захист активів, залучення інвестора чи фінансування, тощо. При цьому, про якісне структурування бажано думати від самого початку – створення бізнес-плану або обговорення з партнером вигляду майбутнього бізнесу. Наприклад, в разі запуску стартапу та на етапі формування бізнес-плану завчасно подумати про структурування майбутньої справи буде аж ніяк не зайвим – це дозволить завчасно прорахувати всі необхідні витрати, грамотно та економно розподілити бюджет (якщо мова йде про структурування з метою оптимізації витрат), а також забезпечити повний захист в нестабільних українських реаліях.


Без сумніву, якісно структурований бізнес надає йому респектабельність, що буде вагомим аргументом при залученні інвестора або ж кредитного фінансування.


Отже, по суті, структурування бізнесу – це процес приведення бізнес-моделі у відповідність із законодавством, оптимізація витрат компанії, її операційної діяльності, захист активів і так далі.


Нижче пропоную коротко розглянути деякі з видів бізнес-структурування.


КОРПОРАТИВНЕ СТРУКТУРУВАННЯ БІЗНЕСУ


В будь-якому випадку бізнес має існувати в певній передбаченій законом формі. І якщо в більшості випадків структурування малого чи середнього бізнесу завершується створенням тієї чи іншої організаційно-правової форми (ТОВ, ФОП і тд), то сучасному підприємству, яке планує стрімкий розвиток, слід додати своєрідний апгрейд до, наприклад, стандартного товариства з обмеженою відповідальністю.


В розвинених країнах рідко зустрічаються компанії більш-менш серйозного рівня роботи, в яких є кілька учасників (партнерів, інвесторів) та в яких немає такого інструменту як корпоративний договір. На щастя, законодавство України віднедавна дозволяє і українським компаній укладати такі угоди без залучення іноземного суб’єкта та, відповідно, іноземного права. Такий договір спрямований на врегулювання тих бізнесових домовленостей партнерів, які так чи інакше не можуть бути врегульовані статутом, але викладення їх на папері є вкрай важливим. Наприклад, порядок голосування на зборах з тих чи інших питань, вирішення патових ситуацій, порядок продажу часток, захист прав міноритарних учасників та багато інших корисних для сучасного підприємства моментів. Окрім цього, такий договір іноді може стати панацеєю від загибелі бізнесу через численні корпоративні конфлікти між його учасниками.


Відносини з найманим менеджментом також далеко не зайвим буде якісно врегулювати. І мова тут йде не лише про стандартний трудовий контракт чи цивільну угоду, які не завжди здатні якісно захистити власника, а про системний підхід. Законодавство дозволяє врегульовувати значні правочини та правочини із заінтересованістю в тих самих товариствах з обмеженою відповідальністю, що є певним порогом повноважень для директора, створювати наглядові ради, які покликані здійснювати професійний контроль за діяльністю виконавчого органу товариства. В разі якісного врегулювання цих питань з урахуванням бізнес-моделі конкретного бізнесу наслідком буде мінімізація ризику або ж фактичне унеможливлення зловживань та розкрадань на підприємстві, які досить часто мають місце в Україні та іноді ставлять бізнес на межу неплатоспроможності та виживання. Відтак – економія значних сум коштів та збереження майна компанії в перспективі.


Корпоративне структурування здатне якісно покращити та оптимізувати операційну діяльність компанії. Наприклад, нерідко бувають випадки, коли з метою структурування бізнес-моделі створюється не один суб’єкт господарювання, а декілька, де кожен елемент маю свою роль – розміщення активів, здійснення операційної діяльності тощо.


Отже, зовнішній консультант з урахуванням конкретної бізнес-моделі може допомогти розробити якісну корпоративну структуру, яка, без сумніву, матиме лише позитивний вплив на розвиток самого бізнесу.


Таке структурування важливе і в тому разі, коли в подальшому планується залучення в бізнес дольового або зовнішнього інвестора, залучення додаткового кредитного фінансування, або ж банально продаж готового працюючого бізнесу. В такому разі вищенаведені речі обов’язково під мікроскопом будуть розглядатись та аналізуватись. Нерідко бувають випадки, коли відсутність якісної структури має наслідком і відсутність фінансування, або ж відмову потенційного покупця від придбання активу навіть не дивлячись на його економічну привабливість.


СТРУКТУРУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ КОМПАНІЇ


Якісне впорядкування трудових взаємовідносин з працівниками підприємства несе в собі декілька надважливих функцій:

  • Оптимізація витрат підприємства;

  • Приведення взаємовідносин з працівниками у відповідність з вимогами законодавства;

  • Мінімізація ризику нарахувань штрафів з боку держави.

Остання функція є найбільш важливою, оскільки діючі штрафи за порушення трудового законодавства (як правило – виявлення допуску працівника до роботи без фактичного оформлення трудових відносин) є не просто серйозними, а в деяких випадках смертельними для бізнесу. Наприклад, в разі виявлення за кожного неоформленого працівника підприємству доведеться сплатити штраф в розмірі понад 111 000 грн. Саме тому питання структурування трудових ресурсів компанії є таким актуальним в реаліях сьогодення.


Якісно проведене структурування дозволить:

  • визначити працівників, які обов’язково повинні бути введені в штат підприємства, та оформити їх у повній відповідності до вимог законодавства;

  • визначити працівників, які повинні бути оформлені за трудовими договорами, але, в цілях економії, виконувати роботу, наприклад, на умовах неповного робочого дня;

  • визначити коло осіб, які фактично можуть не бути працівниками підприємства, але виконують для нього ті чи інші роботи. Відтак – вивести таких осіб за штат з оформленням якісних та захищених цивільно-правових договорів.

ПОДАТКОВЕ СТРУКТУРУВАННЯ


Цей вид структурування викликає, напевно, найбільший інтерес у вітчизняних компаній. Очевидно, що питання зменшення податкового навантаження завжди цікавило і цікавить бізнес. І якщо великий бізнес з цією метою використовує найрізноманітніші легальні схеми законної оптимізації, зокрема, з використанням інших юрисдикцій, то малий та середній бізнес не завжди може дозволити собі таке дороге задоволення. Відтак, необхідно структурувати свої податки виходячи з тих механізмів, які на сьогоднішній день існують в законодавстві України.


З цією метою підприємству не зайвим буде залучити податкового консультанта, який після проведення своєрідного аудиту зможе сформувати та впровадити ті чи інші механізми з метою оптимізації податкового навантаження в законний спосіб. Однак, в такому разі підприємству слід підходити до цього питання вкрай серйозно, оскільки деякі схеми є легальними лише формально, через що претензії стосовно ухилення від сплати податків від держави не змусять себе довго чекати. В цьому контексті визначальною є саме фаховість та репутація податкового консультанта, який виконуватиме таке структурування.


Висновок


Час невпинно йде вперед, бізнес змінюється. Відповідно, змінюються і вимоги сучасності до його ведення, однією з яких є якісне структурування бізнесу. Без сумніву, кожна розвинена компанія або компанія, яка стрімко розвивається, рано чи пізно стикнеться з цим питанням і за жодних умов не зможе його оминути. Питання лише в тому, аби провести ці процеси раніше і надалі лише підтримувати вибудувану модель, тим самим суттєво зменшивши ризики та захистивши бізнес в таких суворих та нестабільних українських реаліях.2 перегляди0 коментарів
bottom of page